top of page

A local start,
a global reach

Untitled design (3).png

At English ConnectEd, we have over 20 years of experience working with children in both home and school settings. We have 10 years of experience implementing virtual programs, providing direct therapy to students, offering educational expertise and providing administrative support to schools.

Our philosophy of teaching about global culture, problem solving skills and critical thinking gives our students a cutting edge in the competitive global market.

 "Koulutus on liekin sytyttämistä, ei astian täyttämistä."  

Sokrates

Our Mission

Tehtävämme

Tarjoamme täysin uuden tason englannin oppimista kaiken ikäisille opiskelijoille. Tuottaaksemme kriittisiä ajattelijoita, jotka ovat päteviä päättelyyn ja monikulttuuriseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, keskitymme kommunikointiin puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla.

Opiskelijamme oppivat esittämään itsensä luottavaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti  viestintää, mikä antaa heille kilpailuetua tulevaisuutta varten.

Kaikki tunnimme ovat verkossa kokeneiden kielten ammattilaisten kanssa.

Father and daughter at computer

Meidän eromme

Me English ConnectEdillä uskomme, että oppimisen tulee olla saavutettavissa olevaa, osallistavaa ja mukaansatempaavaa.  Opiskelijoiden motivointi käyttämään luovuutta, kriittistä ajattelua ja kommunikaatiotaitoja on tärkein prioriteettimme.  Pienryhmätunneilla annamme opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja kehittää englannin taitojaan vuorovaikutuksessa opettajien ja vertaisten kanssa. 

Liity meille oppimaan tai opettamaan

bottom of page